Τα 7  ποτάμια που το EQUIP Leadeships inc στοχεύει.

Μέσω της  κατατόπου πνευματικής  ηγεσίας  το Equip στοχεύει να αγγίξει τα βασικά ποτάμια της κοινωνίας.

  1. Το ποτάμι της Εκκλησίας,
  2. Το ποτάμι της Οικογένειας,
  3. το ποτάμι της Εκπαίδευσης,
  4. το ποτάμι της Κυβέρνησης,
  5. το ποτάμι των Τεχνών,
  6. Το ποταμι των Media
  7. το ποτάμι των επιχειρήσεων.