Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας περνά μέσα από μια κρίση, η οποία σύμφωνα με τα πραγματικά γεγονότα, είναι μια κρίση ηγεσίας όπου η Ελλάδα υποφέρει εξαιτίας της μετριότητας.

 Θέλουμε να υπηρετήσουμε την χριστιανική κοινότητα μας με τη διδασκαλία του John Maxwell και για το λόγο αυτό είμαστε δεσμευμένοι στις εκπαιδεύσεις του EQUIP.

 Πιστεύουμε ότι είμαστε εδώ για τέτοιους καιρούς σαν αυτούς που διανύει η πατρίδα μας και στεκόμαστε στο να πιστεύουμε για την χώρα μας ότι θα βγει από αυτή κατάσταση ανεξάρτητα από τις συνθήκες, στοχεύοντας να διατηρήσουμε, χωρίς υποχωρήσεις, τα υψηλά πρότυπα της ηγεσίας και ένα έξοχο πνεύμα.