ΤΑ ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1. Πάρε απόφαση να μεγαλώνεις καθημερινά
2. Δώσε μεγαλύτερη άξια στην διαδικασία παρά στο γεγονός
3. Μην περιμένεις για την έμπνευση
4. Να είσαι πρόθυμος να θυσιάσεις την ευχαρίστηση για την ευκαιρία
5. Να κάνεις μεγάλα όνειρα
6. Σχεδίασε τις προτεραιότητες σου
7. Παραιτήσου από πράγματα για να πας μπροστά