Το ‘Οραμα μας

Να δούμε αποτελεσματικούς ηγέτες να εκπληρώνουν την μεγάλη αποστολή τους στο έθνο τους.

 

Η Αποστολή μας

Να κινητοποιήσουμε Χριστιανούς ηγέτες να αλλάξουν τον κόσμο τους.
Να επεκτείνουμε και να προσεγγίζουμε ηγέτες από τα 7 βασικά κοινωνικά  ποτάμια του EQUIP. Εκκλησία, Επιχειρήσεις, Οικογένεια, Κυβέρνηση, Εκπαίδευση, Τέχνες, Media. Να εκπαιδεύσουμε ηγέτες , να τους εμπνεύσουμε, να τους κινητοποιήσουμε και να τους ενθαρρύνουμε να εκπαιδεύσουν άλλους γνωρίζοντας ότι η ηγεσία έχει να κάνει με την επιρροή και ο καθένας από αυτούς έχει ένα μεγάλο δυναμικό επιρροής και αντίκτυπου στην κοινότητα του.

 

Η Μέθοδος μας

Να παρέχουμε στρατηγικές εκπαιδεύσεις ηγεσίας μέσω συνεδρίων, διαφόρων πόρων, συνεργασιών και τεχνολογικών μέσων.
Να παρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω ενός έξοχου πνεύματος, θέτοντας το πρότυπο του Χριστιανού Ηγέτη.
Να αναπτύξουμε νέες τοποθεσίες ώστε τα άτομα που ενδιαφέρονται να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια του Equip χωρίς την επιβάρυνση του κόστους μεταφοράς το οποίο πολλές φόρες είναι αποτρεπτικό για αυτούς.