Ο οργανισμός του Equip παγκοσμίως έχει ως όραμα να αλλάζει τα έθνη βοηθώντας τους ηγέτες του να αναβαθμίζουν τις ηγετικές τους ικανότητες επηρεάζοντας τον κόσμο γύρω τους. Η Ελλάδα είναι ένα μέρος του μεγάλου οράματος του EQUIP Leadership inc.

Σκοπός:

Να ενεργοποιήσουμε μια μεταμορφωμένη ηγετική κίνηση ανάμεσα σε κορυφαίους ηγέτες σε κατά τόπους περιοχές, να αναπτύξουμε στρατηγικά ένα προσαρμοσμένο σχέδιο ανάπτυξης με τις τοπικούς ηγέτες κάθε περιοχής.

Διαδικασία:

1. Κατατόπους συναντήσεις ηγετών- Φόρουμ με τους κορυφαίους ηγέτες για να καταλάβουμε τα κενά ηγεσίας και τα κοινωνικά ζητήματα.
2. Στρατηγικός Σχεδιασμός-Συναντήσεις και επισκέψεις για να εντοπίσουμε εταίρους, και να χτίσουμε σχέσεις με καθορισμένα αποτελέσματα.
3 Να οργανώσουμε την έναρξη της προετοιμασίας και της ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου, κάνοντας συνεργασία με νέους εκπαιδευτές, συνεργαζόμενοι με τις κατατόπους συντονιστικές ομάδες κάθε περιοχής που διεξάγονται τα συνέδρια.

Μελλοντικές Επιρροές:

1 Να κινητοποιήσουν ένα εκατομμύριο ηγέτες για την κίνηση της μεταμόρφωσης μέσω της παγκόσμιας στρατηγικής της εκκλησίας και διακονιών που συνεργαζόμαστε.

2 Να ξεκινήσουμε κατατόπους πρωτοβουλίες για την κίνηση του μετασχηματισμού στις πρώτες πέντε περιοχές, και στη συνέχεια να εξαπλωθεί σε περισσότερες περιοχές του κόσμου