Γίνε Δημιουργός δυναμικής ορμής.

 “..Και ολόκληρος ο Ισραήλ άκουσε για την κρίση, που ο βασιλιάς έκρινε, και φοβήθηκαν τον βασιλιά· επειδή, είδαν ότι υπήρχε μέσα του σοφία Θεού, για να κάνει κρίση…” A Βασ 3:28

 Xρειάζεται έναν ηγέτη για να δημιουργήσει δυναμική ορμή. Για να την “αρπάξουν” όσοι ακολουθούν. Και οι μάνατζερ να είναι σε θέση να την διαχειριστούν μόλις εκείνη ξεκινήσει. Όμως, για να δημιουργηθεί μια δυναμική ορμή χρειάζεται κάποιον που μπορεί να παρακινήσει άλλους και όχι κάποιον που χρειάζεται να τον παρακινούν. Ακριβώς όπως κάθε ναυτικός ξέρει ότι δεν μπορεί να κατευθύνει ένα πλοίο που δεν κινείται, έτσι και οι  ισχυροί ηγέτες καταλαβαίνουν ότι για να αλλάξει η κατεύθυνση, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήθεί πρόοδος. Χωρίς δυναμική ορμή ακόμη και τα πιο απλά έργα μπορεί να μοιάζουν υπερβολικά δύσκολα. Αλλά με την δυναμική ορμή στο πλευρό σου, σχεδόν κάθε είδους αλλαγή είναι δυνατή.


Εξετάσε τους τρόπους που ο νεαρός Σολομώντας δημιούργησε δυναμική ορμή:

  •      Ξεκίνησε με όσα ο Δαυϊδ είχε προμηθεύσει.
  •      Έκανε σοφές αποφάσεις που του έδωσαν αξιοπιστία.
  •      Διατήρησε την ειρήνη.


Κανένας ηγέτης δεν μπορεί να αγνοήσει την επίδραση της δυναμικής ορμής. Αν το έχεις, εσύ και τα άτομα σου θα είσαι σε θέση να πετύχεις πράγματα που δεν φανταζόσουν πως είναι δυνατόν. Η επιλογή να κτίσεις την δυναμική ορμή είναι δική σου.

Απόσπασμα από το Maxwell Βίβλος Ηγεσίας