Το EQUIP Ελλάδας, από το 2010, έχει σαν έδρα εκπαίδευσης στην Κεντρική Ελλάδα την Αθήνα και στην Βόρεια Ελλάδα την Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα πλέον οι εκπαιδεύσεις γίνονται με μια περιοδικότητα 6 μηνών, 2 εκπαιδεύσεις ετησίως από εκπαιδευτές υψηλού κύρους και με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ηγεσίας. Κάθε συνέδριο διαρκεί 2 ημέρες, συγκεκριμένα το πρόγραμμα αναφέρεται έως εξής: Παρασκευή από τις 17:00μμ-22:00 & Σάββατο 10:00πμ-17:00μμ

Οι εγκαταστάσεις που γίνονται οι εκπαιδεύσεις μέσω της συνεργασίας μας με τις ξενοδοχειακές μονάδες της αλυσίδας Χανδρής, λαμβάνουν χωρά

για την Αθήνα στο
Metropolitan Hotel Athens – Chandris Hotels

και για την Θεσσαλονίκη
The Met Hotel Thessaloniki – Chandris Hotels